• 0 Items - $0.00
    • No products in the cart.

DESKTOP

Submissions

SUBMISSION GUIDELINES

Submissions can be made at any time. For a variety of reasons, we accept only postal submissions (with stamps, coupons or cash for return postage, though no self-addressed envelope is needed). We advise all potential contributors to read carefully the JOURNAL section of this website and, if possible, to familiarize themselves with a copy of the journal. It is available at independent booksellers and several chain bookshops throughout Ireland and Great Britain. Current or back issues may also be purchased online via this website. No more than eight poems or two prose pieces should be submitted at one time, or within any six-month period. The Editors aim to respond within eight months. If work is accepted, an electronic copy may be requested.

Phone queries regarding the submission process are accepted. The Editors occasionally commission non-fiction work. Submissions, in both Irish and English, should be sent to the relevant editor the address below.

Those interested in submitting to the Press should contact the Editor directly.

IRISH PAGES
129 Ormeau Road
Belfast BT7 1SH

Tel: 0044 (0) 28 90434800
Email: editor@irishpages.org

TREOIRLÍNTE D’AIGHNEACHTAÍ

Thig aighneachtaí a dhéanamh am ar bith. Ar chúiseanna éagsúla, ní ghlacaimid ach le haighneachtaí sa phost (le stampaí, cúpóin nó airgead i gcomhair postais ar ais, cé nach dteastaíonn clúdach féinseolta). Molaimid do scríbhneoirí féideartha rannóg FAOIN IRIS an tsuíomh gréasáin seo a léamh go cúramach agus más féidir, eolas a fháil ar chóip den iris. Tá sí le fáil ó dhíoltóirí neamhspleácha leabhar agus ó roinnt sreangshiopaí leabhar ar fud Éireann agus na Breataine Móire. Níor chóir níos mó ná ocht ndán nó dhá phíosa próis a sheoladh san am amháin, nó taobh istigh d’aon tréimhse sé mhí. Is é cuspóir na nEagarthóirí freagairt taobh istigh d’ocht mí. Má ghlactar le hobair, b’fhéidir go n-iarrfaí cóip leictreonach.

Glactar le fiosrúcháin ghutháin faoin phróiseas aighneachta. Anois is arís coimisiúnaíonn na hEagarthóirí obair neamhfhicsin (amháin). Ba chóir aighneachtaí, i nGaeilge agus i mBéarla, a chur chuig an eagarthóir ábhartha ag an seoladh a leanas.

Má tá suim agat píosa a chur isteach chuig Cló An Mhíl Bhuí ní mór duit dul i teagmháil leis an Eagarthóir.

DUILLÍ ÉIREANN
129 Ormeau Road
Béal Feirste BT7 1SH

Guthán: 0044 (0) 28 90434800
Rphost: gaeilge@irishpages.org