• 0 Items - $0.00
    • No products in the cart.

DESKTOP

Portfolio Submissions

SUBMISSION GUIDELINES FOR PHOTOGRAPHY

IRISH PAGES provides one of Ireland’s leading forums for the publication of colour photography. Each issue features “Portfolio”, a suite of 16 or 24 captioned images reproduced at 4 by 6 inches and published on high-quality paper to the highest standards by Bell & Bain in Glasgow. Portfolio is accompanied by a substantial biographical note. Previous photographic contributors include John Minihan, Paul Seawright, Rachel Giese Brown, Mélina Gacoin, Simon Norfolk, Bobbie Hanvey, Jim Maginn, Kenneth O’Halloran, Elizabeth Switaj, Enri Canaj, Mark Cousins, Sonya Whitefield, Neil Shawcross, Tisja Kljaković Braíc (cartoons) and Chris Agee.

Submissions of no more than 24 images can be sent either by post (memory stick) or email to the address below. Email submissions should be high-resolution digital images. Alternatively, an access password to “Lightbox” or a similar digital storage programme like Dropbox or Onedrive can be sent. A photographic CV and general biographical note should also be made available. Finally, it is recommended that interested photographers contact the Editor, Chris Agee, for a preliminary discussion. No commitment to publish can be given until a paper or electronic portfolio is submitted.

IRISH PAGES
129 Ormeau Road
Belfast BT7 1SH

Tel: 0044 (0) 28 90434800
Email: editor@irishpages.org

TREOIRLÍNTE D’AIGHNEACHTAÍ FÓTAGRAFADÓIREACHTA

Cuireann DUILLÍ ÉIREANN ar fáil ceann de phríomhfhóraim Éireann d’fhoilsiú fótagrafadóireachta daite. I ngach eagrán tá “Fillteán”, foireann 16 nó 24 íomhá le foscríbhinn atáirgthe ar 4 faoi 6 orlach agus foilsithe ar pháipéar ard-cháilíochta go dtí na caighdeáin is airde ag Bell & Bain i Glaschú. Tá nóta substaintiúil beathaisnéiseach le Fillteán. Ar na daoine a thug obair roimhe seo tá John Minihan, Paul Seawright, Rachel Giese Brown, Mélina Gacoin, Simon Norfolk, Bobbie Hanvey, Jim Maginn, Kenneth O’Halloran, Elizabeth Switaj, Enri Canaj, Mark Cousins, Sonya Whitefield, Neil Shawcross, Tisja Kljaković Braíc (cartúin), agus Chris Agee

Thig aighneachtaí nach mó ná 24 íomhá a chur sa phost nó ar rphost chuig an seoladh thíos. Ba chóir gur íomhánna digiteacha ardtaifigh iad aighneachtaí rphoist. Nó, thig pasfhocal rochtana chuig Thig aighneachtaí nach mó ná 24 íomhá a chur sa phost nó ar rphost chuig an seoladh thíos. Ba chóir gur íomhánna digiteacha ardtaifigh ar iad aighneachtaí rphoist. Nó, thig pasfhocal rochtana chuig.

DUILLÍ ÉIREANN
129 Ormeau Road
Béal Feirste BT7 1SH

Guthán: 0044 (0) 28 90434800
Rphost: gaeilge@irishpages.org